Vés al contingut

T’AGRADARIA SABER QUANT PAGARÀS EL PRÓXIM TRIMESTRE EN IVA I IRPF?

CALCULADORA D’IMPOSTOS

IVA a liquidar, Model 303

És el que has d’utilitzar com a autònom per pagar a Hisenda l’IVA recaptat mitjançant les factures emeses. Es presenta trimestralment i el quart trimestre s’ha d’acompanyar del resum anual, el Model 390.

Saber-ne més...

Resultats

El Model pot sortir a pagar, negatiu o sense activitat. Si és negatiu, cal tenir en compte que durant els períodes del 1T, 2T i 3T cal marcar l’opció de “A compensar” i s’arrossega per als trimestres següents.
Si arriba el 4T i resulta que el Model 303 surt negatiu, serà el moment de poder optar per continuar compensant per a l’exercici següent, o bé demanar-li a Hisenda que t’ho torni.

 

Presentació

Es presenta entre els dies 1 i 20 d’abril (T1), juliol (T2), octubre (T3) i gener (T4 de l’any anterior).
El model complementari és l’anual és el model 390 que resumeix tots els models 303. Has de presentar aquest model entre l’1 i el 30 de gener (per a l’any anterior).

IRPF a liquidar (estimació directa) Model 130

La liquidació d’IRPF és un impost que s’aplica al benefici de la teva activitat professional. Si menys d’un 70% de les factures emeses porta IRPF, cal liquidar trimestralment a través del model 130.

Saber-ne més...

Resultats

Si el valor del càlcul és negatiu el resultat ha de ser 0. En el cas que el Model 130 surt negatiu, la compensació d’IRPF s’haurà d’aplicar a la declaració de la renda.

 

Presentació

Cada Model 130 es lliura entre els dies 1 i 20 d’abril (T1), juliol (T2), octubre (T3) i 1-30 gener (T4 de l’any anterior). No hi ha un model anual de 130. El model anual, on es regularitzen els imports del model 130 és la declaració de la renda.