Skip to content

T’AGRADARIA SABER QUANT PAGARÀS EL PRÓXIM TRIMESTRE EN IVA I IRPF?

CALCULADORA D’IMPOSTOS

IVA a liquidar, Model 303

És el que has d’utilitzar com a autònom per pagar a Hisenda l’IVA recaptat mitjançant les factures emeses. Es presenta trimestralment i el quart trimestre s’ha d’acompanyar del resum anual, el Model 390.

Resultats

El Model pot sortir a pagar, negatiu o sense activitat. Si és negatiu, cal tenir en compte que durant els períodes del 1T, 2T i 3T cal marcar l'opció de “A compensar” i s'arrossega per als trimestres següents.
Si arriba el 4T i resulta que el Model 303 surt negatiu, serà el moment de poder optar per continuar compensant per a l'exercici següent, o bé demanar-li a Hisenda que t'ho torni.

 

Presentació

Es presenta entre els dies 1 i 20 d'abril (T1), juliol (T2), octubre (T3) i gener (T4 de l'any anterior).
El model complementari és l'anual és el model 390 que resumeix tots els models 303. Has de presentar aquest model entre l'1 i el 30 de gener (per a l'any anterior).

IRPF a liquidar (estimació directa) Model 130

La liquidació d’IRPF és un impost que s’aplica al benefici de la teva activitat professional. Si menys d’un 70% de les factures emeses porta IRPF, cal liquidar trimestralment a través del model 130.

Resultats

Si el valor del càlcul és negatiu el resultat ha de ser 0. En el cas que el Model 130 surt negatiu, la compensació d'IRPF s'haurà d'aplicar a la declaració de la renda.

 

Presentació

Cada Model 130 es lliura entre els dies 1 i 20 d'abril (T1), juliol (T2), octubre (T3) i 1-30 gener (T4 de l'any anterior). No hi ha un model anual de 130. El model anual, on es regularitzen els imports del model 130 és la declaració de la renda.